Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista amb Àngel Messeguer, president de la Societat Catalana de Química de l'Institut d'Estudis Catalans
"El país necessita bons professionals en les ciències experimentals"

Àngel Messeguer (Mèxic D.F., Mèxic, 1946) és membre del departament de Química Orgànica de l'Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona (IIQAB) del Consell Superior d' Investigacions Científiques (CSIC) de Barcelona i president de la Societat Catalana de Química (SCQ), filial de l'IEC. En aquesta entrevista Messeguer apunta la importància dels 'Debats de química' de la SCQ i la seva preocupació pel nivell acadèmic del estudiants de química que accedeixen a les universitats.

 

Com va sorgir la idea de crear els 'Debats de química'?

És una idea de la Junta anterior a la nostra i que va estar presidida per la doctora Pilar González. El que hem perseguit al llarg d'aquests anys és posar sobre la taula temes d'interès per al professorat d'ensenyament secundari a través de la presentació de ponències per part d'especialistes reconeguts i de debats sobre problemes específics del col·lectiu d'ensenyants. Les propostes escollides han estat prou variades i han anat des de temàtiques molt lligades al contingut de les assignatures o a continguts curriculars fins a les relacions amb la universitat i amb la societat.   

Al llarg d'aquests deu anys de 'Debats', com ha evolucionat l'ensenyament de la química a l'ensenyament secundari?

Hi ha hagut aspectes positius, com ara la manera de tractar els fenòmens i els conceptes bàsics de la química, les formes de plantejar les pràctiques de laboratori, la utilització creixent dels recursos informàtics, la connexió amb els problemes reals de la societat relacionats amb la química, etc. D'altra banda, és evident que també aquesta assignatura ha notat, com tota l'àrea de ciències experimentals, la davallada en continguts, hores de classe i motivació de l'alumnat. El balanç no és gaire esperançador, si atenem els comentaris repetits any rere any per part dels professionals de l'ensenyament secundari

Quina ha estat la resposta dels professionals de l'ensenyament de química?

En general, molt satisfactòria, tant per l'assistència com per la participació. A més, el fet que els dos darrers anys s'hagin celebrat reunions organitzades conjuntament per la nostra Societat, la Societat Catalana de Física i l'Associació de Professors de Física i Química de Catalunya, ha ampliat el ventall de temàtiques tractades en aquest tipus de trobades.

Els estudiants que arriben a les facultats de química tenen una bona preparació acadèmica?

La resposta és, en general, negativa. El grau de coneixement, de cultura de l'esforç i de motivació són inferiors als d'anys enrere. Aquest fet és prou preocupant amb vista que els alumnes de les facultats de química puguin acabar els estudis amb els coneixements bàsics i pràctics necessaris per a afrontar la vida professional. I el país necessita bons professionals en les ciències experimentals.

Els 'Debats' estan orientats cap al camp de la docència de química a secundària. És l'ensenyament de la química una de les principals preocupacions de la Societat Catalana de Química?

I tant. La nostra Societat té com a finalitat la difusió de la química en llengua catalana arreu i en tots els àmbits (científic, social, educatiu, etc.). En aquest context, la docència, i en particular la que es porta a terme a secundària i als cicles de formació professional, té una parcel·la de dedicació molt important en les nostres activitats. Així doncs, a més de l'organització dels debats i de les sessions esmentades abans amb altres col·lectius, es realitzen sessions dedicades específicament als cicles de formació, conferències per tocar temes d'interès científic dedicats als professors de l'ensenyament secundari i es convoquen premis per a estudiants. Tot això, amb l'objectiu de motivar el professorat perquè millori la seva formació i conegui les eines més modernes per a poder desenvolupar la seva funció.

Com es pot millorar aquest ensenyament ?

En certa manera, acceptant la importància que l'ensenyament de les bases conceptuals i metodològiques de les ciències experimentals, i la química s'hi troba, ha d'iniciar-se a l'ensenyament secundari. Per tant, aquest ensenyament ha de tenir prou hores perquè l'alumne adquireixi aquesta formació elemental amb bases solides. De manera complementària, cal ajustar el tema curricular amb la finalitat que els alumnes trobin interès en aquestes ciències i el trobin justament perquè els poden ajudar a comprendre problemes de cada dia i a formar-se un criteri de com anar-los encarant.