Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els 'Debats de Química' a l'IEC

 

 

La Societat Catalana de Química de l'Institut d'Estudis Catalans aplega un col·lectiu de professionals de moltes branques de la química, entre els quals se'n troba un bon nombre que treballen en l'educació secundària. La tasca dels docents de la química, en tots els àmbits, ha estat sempre una de les preocupacions de la nostra Societat, la qual té una llarga tradició en l'organització d'actes adreçats al món de l'ensenyament de la química i, en concret, en l'etapa de la secundària.

Fins ara, s'han organitzat divuit debats de química a l'IEC, un o dos per curs acadèmic, al marge d'altres activitats relacionades amb la docència, com ara conferències d'actualització científica o la jornada dedicada a l'ensenyament de la física i de la química. Aquesta jornada s'ha celebrat els dos últims anys i ha estat organitzada conjuntament amb la Societat Catalana de Física i l'Associació de Professors de Física i Química de Catalunya.

En aquest escrit ens centrarem en els debats de química organitzats des de l'any 2002, any en què es va iniciar la tasca de la Junta actual de la Societat.

Aquests actes s'han realitzat dimecres a la tarda amb una durada aproximada de tres hores, amb tres o quatre ponències, un torn d'intervencions i el debat final. Durant els cursos 2002-2003 i 2003-2004 es van organitzar dos debats per curs, un en la primera etapa del curs, al mes d'octubre, i el segon als mesos de maig o inici de juny. En els cursos 2004-2005 i 2005-2006 s'han organitzat debats al mes de maig i s'ha reservat el mes de novembre per a la jornada sobre l'ensenyament de la física i la química abans esmentada.

Les temàtiques dels debats han estat diverses, sempre centrades en el món de la docència i orientades a propiciar el debat i la interacció entre el professorat assistent, i amb el desig de fer d'aquestes trobades un marc d'intercanvi i enriquiment professional.

Els títols dels debats, llargs, però potser per això prou explícits del seu contingut, han estat, des del 13è fins al 18è debat, els següents: "Quina química hem d'ensenyar al batxillerat i com ho hem de fer", "La química quotidiana com a eina per millorar l'alfabetització científica i l'aprenentatge de la química a l'ESO i al batxillerat", "Recursos per a l'ensenyament de la química en els nostres temps. Pràctiques a microescala i experimentació assistida per ordinador", "Universitat i ensenyament de la química a la secundària. Pràctiques per a alumnes de secundària en laboratoris universitaris, conferències i assessorament per a treballs de recerca", "Física i química en línia: Internet, applets i webquests" i "Els treballs pràctics de química i la gestió del laboratori a l'educació secundària".

Els ponents han estat professors i professores de física i química de secundària i de física, química o didàctica de les ciències de la universitat. De vegades, els ponents han vingut des d'altres indrets, com ara Aragó, el País Valencià i Andalusia. En total han estat vint-i-quatre els professors i professores encarregats de les ponències, professionals que amb les seves aportacions han interessat el públic assistent, han contribuït amb el millor de la seva experiència i han sabut conduir i fomentar el debat posterior. A tots ells els reiterem el nostre agraïment.

L'assistència de professorat ha estat en tots els casos satisfactòria, esperem que sigui per l'interès de les temàtiques. Només alguns dels debats de la segona etapa del curs acadèmic han comptat amb una cinquantena d'assistents, potser els ànims i les forces minven una mica al llarg del tercer trimestre. Altres vegades, les dades han estat al voltant d'un centenar, tota una satisfacció.

Tot i la intenció, i d'haver-ho intentat algun cop, no tenim dades d'enquestes que reflecteixin l'interès, possibles mancances o suggeriments del professorat assistent als debats, però ens consten crítiques positives i professorat fidel i entusiasta. Així i tot, el nostre desig de millorar l'oferta del debat ens fa receptius a noves idees, enfocaments o comentaris que es puguin prendre en consideració per a l'organització de les reunions futures i per a continuar oferint un espai de comunicació i debat amb temàtiques d'interès per als nostres ensenyants.

 

Josefina Guitart
Professora de secundària i tresorera de la SCQ