Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista amb Rafael Barba, director general de MUTUAM
"Tots els membres de l'IEC, socis de les filials i personal que siguin grans o tinguin familiars grans amb problemes, podran adreçar-se a Mutuam"

Rafael Barba és llicenciat en Ciències empresarials per ESADE (Universitat Ramon Llull). Es va especialitzar en el sector de la salut i va ampliar la seva formació en universitats espanyoles i americanes. Ha desenvolupat la seva carrera professional fonamentalment en el sector sanitari i social. Va ser adjunt a gerència de l'Hospital de Sant Pau, gerent de l'Hospital del Mar i gerent de l'Hospital Mútua de Terrassa. Actualment és el director general de MUTUAM.

 

Quines prestacions ofereix MUTUAM als membres i socis de l'IEC?

Un conjunt de prestacions orientades a donar resposta a qualsevol problema de caire sociosanitari i/o social relacionat amb la gent gran. Des d'ara, tots els membres de l'Institut, socis de les societats filials i personal que siguin grans o tinguin familiars grans amb problemes, podran adreçar-se a MUTUAM on un equip de treballadores socials, mitjançant una entrevista personalitzada, elaboraran un diagnòstic social i buscaran el recurs més adequat a cada cas: residències, apartaments per a gent gran, serveis d'atenció a domicili, teleassistència... Tots els recursos recomanats han estat visitats pels nostres professionals per tal d'assegurar l'optima qualitat assistencial. Si el recurs és de MUTUAM, disposaran d'avantatges i descomptes especials. Qualsevol membre o soci de l'IEC que vulgui més informació pot trucar al telèfon 902 014 010.

Com sorgeix aquesta col·laboració entre MUTUAM i l'IEC?

Ara fa quatre anys que vàrem tenir la primera reunió on va quedar palesa la necessitat de col·laboració entre les dues entitats. Per part de l'Institut, a l'igual que la resta de la població, cada vegada hi ha més gent gran. S'ha allargat l'esperança de vida i això comporta situacions de fragilitat que requereixen solucions que s'adaptin a necessitats canviants que es generen en el procés d'envelliment. MUTUAM disposa d'uns serveis socials privats que, des de fa més de 10 anys, escolten la gent gran i les seves famílies, diagnostiquen les necessitats i busquen solucions. Normalment són situacions que generen angoixa ja que no existeix un lloc concret on adreçar-se. D'aquí l'èxit d'aquest servei, ja que assegurem la resolució del cas.

Quants anys fa que funciona MUTUAM? Quins són els seus objectius i les seves prestacions principals?

MUTUAM existeix des de 1943 i té els seus orígens en el "Montepío Textil" de Malalties. Actualment som una mutualitat de previsió social, entitat sense afany de lucre, orientada a oferir solucions i serveis a les necessitats socials i sanitàries de la gent gran. MUTUAM treballa per garantir una atenció integral a les necessitats de la gent gran i de les seves famílies. Amb aquest objectiu, amplia, constantment, la seva oferta de serveis a nivell privat i en col·laboració amb les administracions.

Complementant l'assistència sanitària dels pensionistes tèxtils mitjançant un concert amb el Servei Català de la Salut, fa quinze anys va diversificar la seva activitat cap a la prestació de serveis sociosanitaris i socials de la gent gran. Avui dia és l'empresa líder a Catalunya en la gestió de places residencials i en serveis d'atenció a domicili, a més de tenir teleassistència pròpia i el servei de consultoria social.

Amb quin equip compta MUTUAM per afrontar a la demanda que pugui sorgir d'aquest nou conveni signat?

Disposem d'un equip format per quatre treballadores socials expertes en gent gran i que coneixen a fons la oferta de serveis públics i privats adreçats a aquest col·lectiu. Si, mitjançant el diagnòstic social, veiem que la persona és susceptible d'un recurs públic, ens posem en contacte amb els responsables de les administracions (serveis socials dels ajuntaments, oficines de Benestar i Família de la Generalitat,...) i fem un seguiment del cas fins a la seva resolució. Ara bé, si la persona, per la seva situació personal no és susceptible d'un recurs públic, prescrivim i busquem el recurs privat més adequat a cada cas. Si el recurs és de MUTUAM, tindran un tracte preferencial i posarem a disposició dels beneficiaris de l'Institut l'equip de professionals que treballen en les residències de MUTUAM (uns 600 treballadors) i en els serveis d'atenció a domicili (200 treballadors).

Amb quina infraestructura compta MUTUAM?

El grup Mutuam gestiona actualment prop de 1.000 places residencials repartides entre 10 residències, 100 apartaments per a gent gran, 9 centres de dia i 4 hospitals de dia. A més mitjançant "Mutuam a casa", la nostra empresa de serveis d'atenció a domicili, donem servei a 2000 famílies l'any.

Quina experiència i trajectòria avala la solvència de la mútua?

Els 60 anys que fa que atenem a la gent gran i a les seves famílies, donant resposta tant a les necessitats sanitàries com a les sociosanitàries i les socials.