Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SCQ reivindica la importància dels treballs pràctics en l'ensenyament de la química


Els 'Debats de química', organitzats amb la Societat Catalana de Física i l'Associació de Professors de Física i Química de Catalunya, celebren el desè aniversari

La importància i el potencial didàctic dels treballs pràctics en l'ensenyament de la química van ser l'eix central del Divuitè "Debat de Química" organitzat per la Societat Catalana de Química (SCQ) de l'Institut d'Estudis Catalans, celebrat el passat mes de maig. La sala Pere Coromines de l'IEC va ser el lloc escollit per a presentar aquesta sessió dels 'Debats' que, en els seus deu anys d'història (van iniciar-se l'any 1996 i s'han anat realitzant al ritme d'un o dos l'any), han tractat diverses temàtiques, sempre relacionades amb el món de la docència i han tingut l'objectiu de fomentar el debat i el diàleg entre els professionals de l'ensenyament que hi assisteixen. Els 'Debats' han estat organitzats amb la col·laboració de la Societat Catalana de Física, també filial de l'IEC, i l'Associació de Professors de Física i Química de Catalunya.

 
Els 'Debats' van reunir els professors de secundària a la sala Pere Coromines de l'IEC
Foto:Montse Catalan

Sota el títol genèric d‘"Els treballs pràctics de química i la gestió del laboratori a l'educació secundària", el debat es va centrar en l'aplicació d'aquests treballs pràctics a la tasca diària del professorat, una feina que, tot i ser necessària, és de difícil incorporació. Els presents van destacar la necessitat de poder dedicar més temps als treballs pràctics i disposar d'uns laboratoris adaptats a les necessitats reals, sense oblidar un element tan primordial com és la seguretat i la cura del medi ambient.

Els ponents convidats van parlar sobre les pràctiques de química a microescala, una manera de plantejar i dur a terme els treballs pràctics generalment poc utilitzada en els centres i que presenta avantatges evidents. També es va tractar la gestió dels residus al laboratori i les estratègies per generar-ne la mínima quantitat i evitar-ne l'ús de productes tòxics i perillosos. Així mateix, les sessions també van recollir una reorientació dels treballs pràctics tenint en compte els continguts dels conceptes i procediments, així com les actituds i els valors.

La SCQ te la intenció de continuar amb aquesta iniciativa que al llarg de deu anys ha assolit l'objectiu pel qual es va crear: convertir-se en un espai de comunicació i de debat amb temàtiques d'interès per als professionals de l'ensenyament.

 

Entrevista amb Àngel Messeguer, president de la Societat Catalana de Química

Els 'Debats de Química' a l'IEC, per Josefina Guitart

La química a les PAU, per Francesc Centellas i Josefina Guitart

Reportatge fotogràfic :

 

Les ponències del Divuitè 'Debat de química'

Les pràctiques de química a microescala, a càrrec de Teresa Climent:

La gestió i minimització dels residus i la química ambiental en els currículums, a càrrec
de Joan Vives:

La seguretat com a valor i norma de treballs als laboratoris de ciències de
secundària, a càrrec M. Antònia Merino:

El plantejament dels treballs pràctics de química fent èmfasi en les evidències
científiques i els valors, a càrrec de Mercè Izquierdo: