Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundació Mercè Rodoreda

 

 

La Fundació privada Mercè Rodoreda va ser constituïda el març del 1992 per l'Institut d'Estudis Catalans, hereu de la propietat intel·lectual de l'autora, amb la finalitat de tenir cura de l'obra i de gestionar-ne els drets d'autor. Formen la Comissió Tècnica de la Fundació Jordi Sarsanedas, Joan Triadú i Joaquim Molas. La Fundació disposa de l'arxiu personal de l'escriptora i d'una biblioteca complementària. Les finalitats de la Fundació són concedir premis i ajuts a treballs d'investigació sobre la narrativa catalana del segle xx i divulgar l'obra de Mercè Rodoreda. L'any 1997 la Fundació va acordar iniciar una línia de publicacions amb dues col·leccions: l'"Arxiu Mercè Rodoreda" i la "Biblioteca Mercè Rodoreda". En la primera es publicaran els fons de l'Arxiu Mercè Rodoreda, en edició crítica i per a estudiosos, i en la segona es publicaran els treballs que la Comissió Tècnica consideri d'interès per a la difusió de l'obra de l'autora.

Fins ara, formen la col·lecció "Arxiu Mercè Rodoreda" les obres següents:

•  Mercè Rodoreda. La mort i la primavera. A cura de Carme Arnau. Edició crítica.

•  Mercè Rodoreda. Un cafè i altres narracions. A cura de Carme Arnau. Recull de contes dels anys trenta.

•  Mercè Rodoreda. Primeres novel·les. Volum II: Un dia de la vida d'un home. Crim. A cura de Roser Porta. Edició crítica.

•  Mercè Rodoreda. Primeres novel·les. Volum I: Sóc una dona honrada? Del que hom no pot fugir. A cura de Roser Porta. Edició crítica.

D'altra banda, la col·lecció "Biblioteca Mercè Rodoreda" està formada per les obres que segueixen:

•  M. Isidra Mencos. Mercè Rodoreda: Una bibliografia crítica (1963-2001). Amb una relació de les obres feta per Eulàlia Miret i Raspall.

•  Carme Arnau. Memòria i ficció en l'obra de Mercè Rodoreda .

El disseny de la coberta de les publicacions va ser obra de Ricard Giralt-Miracle.