Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalunya registra un creixement sostingut en recerca, desenvolupament i innovació en el septenni 1996-2002

L'Institut d'Estudis Catalans i el DURSI presenten una radiografia de l'estat de la recerca catalana en 27 àrees temàtiques

Gonzàlez Sastre, Alegret, Castellet, Guerrero i el conseller Solà
Foto: Montse Catalan

El sistema català de ciència i tecnologia ha registrat En el període 1996-2002, un creixement sostingut en gairebé tots els indicadors emprats per avaluar els recursos invertits en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i la producció científica i tecnològica que se'n deriva. Tanmateix, el finançament, el personal o els resultats continuen sent insuficients en comparació amb la Unió Europea (UE) o l'OCDE. A més, cal millorar, racionalitzar i donar coherència a la informació sobre recerca pública i privada per tal de dur a terme eficaçment la política i gestió de la ciència.

Es tracta d'algunes de les conclusions més rellevants dels Reports de la recerca a Catalunya 1996-2002, una obra exhaustiva editada per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) amb el patrocini i col·laboració del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), així com de les universitats catalanes, el CSIC, el CIDEM i diversos instituts i centres de recerca. La presentació dels Reports va celebrar-se el passat 27 de febrer, amb una roda de premsa i un acte acadèmic públic a la seu de l'IEC.

A la vista de les dades positives dels Reports, Carles Solà, conseller del DURSI i membre de l'IEC, va manifestar no sentir-se "consolat pel fet que Catalunya estigui millor que la mitjana de l'estat, ja que estem un 28% per sota de la mitjana europea". Segons Solà, "el 'home office' de la nostra política de recerca és Europa", però encara "ens trobem a massa distància de la mitjana europea i, com passa en altres àmbits -en al·lusió a recents èxits esportius–, fins i tot volem situar-nos en la part alta de la classificació".

En el mateix acte, el president de l'IEC, Salvador Giner, va subratllar que "l'Institut, com a acadèmia nacional de les humanitats i de la ciència, té entre els seus principals objectius actuar com a catalitzador entre les diverses institucions implicades en la recerca en el nostre país". Giner també va insistir que "el paper de l'IEC s'entén des de la dedicació absoluta a la recerca i amb voluntat d'actuar com a vincle d'unió entre la universitat, els laboratoris i tots els centres d'investigació".

La presentació del Reports, del seu procés d'elaboració i dels continguts més destacats, va anar a càrrec del cirurgià i bioquímic Francesc Gonzàlez i Sastre, membre de la Secció de Ciències Biològiques de l'IEC i exsecretari científic de l'Institut sota el mandat del qual es van editar els primers reports i en van iniciar els que integren la segona edició ara publicada. Gonzàlez Sastre va recordar que en la realització dels informes del septenni analitzat, que omplen dos volums amb més de 1.600 pàgines, han participat 118 autors, i va precisar que "hem fugit de realitzar informes del tipus purament bibliomètric i preferit treballs elaborats per especialistes implicats en cada sector".  

Els Reports analitzen, amb criteris homologats internacionalment, 27 àrees que abasten la major part de les ciències i les humanitats. Cada àrea conté un informe redactat per un equip d'investigadors de l'àmbit respectiu, elaborat després de sotmetre'l a informació pública i contrast directe amb la comunitat científica. La publicació dels primers Reports correspon al període 1990-1995 i 24 àrees d'activitat. La segona edició ha estat coordinada per la Secretaria Científica de l'IEC. Ambdues edicions dels Reports es poden consultar en el web de l'IEC .

El microbiòleg Ricard Guerrero, actual secretari científic de l'IEC, va presentar l'Observatori de la Recerca a Catalunya, que, integrat en l'IEC, va començar les seves tasques el 2003. Es tracta d'un projecte de referència per a l'anàlisi, la planificació, la coordinació i la difusió de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit català. "L'Observatori, que actua amb plena independència i amb una crucial funció prospectiva, ha suposat la creació d'una xarxa de coneixements absolutament útil" per a les institucions, entitats i empreses implicades, va indicar Guerrero que va recordar que el contracte programa subscrit recentment entre l'IEC i el govern de la Generalitat per al període 2005-2008, inclou entre els seus objectius la tasca de l'Observatori de la Recerca.

Descarregueu-vos l'entrevista amb Ricard Guerrero, secretari científic de l'IEC:

Descarregueu-vos la presentació dels Reports, a càrrec de Francesc Gonzàlez Sastre:

Descarregueu-vos la ressenya dels Reports de la recerca a Catalunya 1996-2006:

Descarregueu-vos un resum detallat dels Reports de la recerca a Catalunya 1996-2006:

Descarregueu-vos el resum de premsa sobre els Reports :

Descarregueu-vos un resum sobre l'Observatori de la Recerca a Catalunya :