L'horari de l'IEC durant el mes de juliol és de 8 a 15 hores de dilluns a divendres.

14/07/05   
Butlletí núm. 58  

                                               

                 
                  La vídua del científic David Cardús, senyora
                  Francesca Ribas, fou rebuda a l’Institut d’Estudis
                  Catalans pel vicepresident, Salvador Alegret,
                  i pel secretari científic, Ricard Guerrero


                        Avui destaquem...
                 
   La vídua del científic català David Cardús
                visita l'Institut d'Estudis Catalans