Durant el mes de juliol, l'IEC obre al p˙blic
de les 8 a les 15 hores. Durant el mes d'agost, l'IEC romandrÓ tancat des del dia 2 fins al 22.

22/07/04   
ButlletÝ n˙m. 14