Durant el mes de juliol, l'IEC obre al públic
de les 8 a les 15 hores.

01/07/04   
Butlletí núm. 11  


Avui destaquem...

Josep Bargalló fa la seva primera visita oficial a l'IEC en una sessió de continuïtat del contracte-programa