Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L'Institut d'Estudis Catalans (1942-1989)

1942 Es reprenen, en la clandestinitat, les activitats de l'Institut.

1947 Es reprenen les publicacions sense passar-les per la censura.

1952. Festa de Sant Jordi a casa de Josep Puig i Cadafalch. D'esquerra a dreta: Puig i Cadafalch, Carles Riba, Eduard Fontserè, Ramon Aramon i Josep Maria de Sagarra. Darrera: Montserrat Martí, Enric Jardí, Miquel Coll i Alentorn i Ricard Albert.

1959 Suspensió, per part de la policia, de la festa anual de l'Institut a casa de Lluís Bonet i Garí, a Barcelona.

1947. Festa anual de l'IEC a casa de Lluís Bonet i Garí. D'esquerra a dreta: Carles Riba, Puig i Cadafalch, Ramon Aramon (dret), J.C. Serra i Ràfols, Ricard Albert, Carme Boyé, Ferran Soldevila i Joaquim Carreras i Artau

1962 L'Institut s'aixopluga al Palau Dalmases, del carrer Montcada, de Barcelona, seu d'Òmnium Cultural i rep el seu suport econòmic bàsic. Un any després, la seu serà clausurada per ordre governativa i es reobrirà el 1967.

Pati del Palau Dalmases, final del Segle XVIII, estatge de l'IEC entre 1962 i 1982, a l'empara d'Òmnium Cultural. Foto: Institut Ametller

1968 Inici de la publicació de la Gran enciclopèdia catalana, amb l'assessorament lingüístic del secretari general de l'Institut, Ramon Aramon, i la participació de la majoria de membres de l'Institut i de nombrosos experts de les diferents filials. Commemoracions públiques del centenari del naixement de Pompeu Fabra.

1976 Restituïda la democràcia, el Reial decret 3118 (del 26 de novembre), atorga «reconeixement oficial a l'Institut d'Estudis Catalans com a corporació acadèmica científica i cultural [...], l'àmbit d'actuació de la qual s'estendrà a les terres de llengua i cultura catalanes». Congrés de Cultura Catalana (1976-1977), amb àmplia participació de membres de l'Institut i les seves filials.

1980 Joan Coromines publica el primer volum del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. La Generalitat de Catalunya disposa (Decret 90/1980, del 27 de juny) que l'Administració seguirà les normes lingüístiques de l'Institut.

1982. Entrevista amb el president de la Diputació de Barcelona, Francesc Martí i Jusmet. A la dreta, hi són Joan Ainaud, president de l'IEC, i Ramon Aramon

1983 Visita de la mesa del Parlament de Catalunya.

1983. La visita va ser encapçalada per Heribert Barrera, Ramon Aramon, Felip Lorda, Isidre Molas, Jordi Carbonell, Ramon Espasa, Ramon Camp, J.M. Muntaner i Joan Bastardas.

1988 El president de la Generalitat, Jordi Pujol, signa el conveni amb l'IEC; L'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, inaugura el Jardins Mercè Rodoreda.

1988. Signatura al Palau de la Generalitat del conveni amb l'IEC. D'esquerra a dreta: el conseller d'ensenyament, Josep Laporte; el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i el president de l'IEC, Emili Giralt.
D'esquerra a dreta, Pasqual Maragall, Frederic Rahola, Ramon Aramon i Emili Giralt, president de l'IEC.