Presentació del Butlletí de l’Institut d’Estudis Catalans, per Josep Laporte, president de l'IEC

En inaugurar el present cicle acadèmic dèiem: “Aquest curs hem encetat una modesta iniciativa consistent a fer arribar un butlletí electrònic als membres de l’IEC. Aquest butlletí, que ara és bàsicament un recull de premsa, és projectat que en un futur immediat, amb una ampliació dels seus continguts, arribi a tots els membres de les Societats filials i es vagi convertint en vertader butlletí corporatiu, de nexe d’unió, per als més de vuit mil membres que aplega la comunitat científica formada per l’IEC”.

Durant aquests darrers mesos, la difusió del que en dèiem “Butlletí-e” ja ha arribat a tots els membres de les Societats Filials. I ara, amb motiu de la diada de Sant Jordi, s’inicia una nova etapa sota el nom de “Butlletí de l’Institut d’Estudis Catalans”, en format electrònic, amb un conjunt de seccions que, progressivament, s’anirà convertint en el butlletí corporatiu que la comunitat de l’IEC requereix i que vol ser, més endavant, un nexe per a tota la comunitat científica catalana.

Aquests primers passos coincideixen amb un moment en què l’aposta feta per l’Equip de Govern que tinc l’honor d’encapçalar comença a prendre ja una certa forma. Em refereixo al salt qualitatiu que l’Institut d’Estudis Catalans ha de de poder fer amb el suport de tota la societat catalana per convertir-se en l’Acadèmia Nacional dels Països Catalans.

Un salt qualitatiu que, en el terreny de les noves tecnologies, coincideix amb la campanya del PuntCat que fa uns dies es presentava aquí a l’Institut, per tal que la comunitat catalanoparlant es pugui identificar dins la Xarxa de Xarxes com a comunitat lingüística.

A l’inici de curs ja havíem llegit als diaris que el català, malgrat tots els entrebancs que hi ha, és un dels idiomes del món més present relativament a internet. I afirmàvem: “Això vol dir que la comunitat catalanoparlant és prou extensa i avançada culturalment com per ser present a la xarxa sense manlleu de cap altra llengua. És a dir, actualment hi ha un espai català ben visible al ciberespai que conviu amb les llengües més utilitzades del món, que com és lògic són les que es fan servir per a la comunicació internacional. I aquest espai català, petit però de qualitat, cal mantenir-lo i potenciar-lo. Per això, l’equip de govern ha volgut donar un nou impuls a l’Institut en aquesta direcció.”
 

[tancar]

[Vegeu el butlletí]