Altres fons personals i d'entitats

Fons Amics de l'Art Vell


QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

1. GESTIÓ INTERNA

1.1. Documents constitutius i estatuts
1.1.1. Fundació / Constitució
1.1.2. Estatuts

1.2. Comitè de Direcció
1.2.1. Actes de reunions
1.2.2. Correspondència
1.2.3. Consell Consultiu

1.3. Comitè d'Iniciativa i Propaganda
1.3.1. Correspondència

1.4. Comitès delegats
1.4.1. Creació de Comitès delegats
1.4.2. Comitès delegats per poblacions

1.5. Socis
1.5.1. Actes de reunions
1.5.2. Carnets
1.5.3. Correspondència
1.5.4. Pagaments de quotes
1.5.5. Llistes

1.6. Gestió econòmica
1.6.1. Correspondència
1.6.2. Pressupostos, factures, rebuts, etc.

2. ACTIVITAT EXTERNA

2.1. Gestió del patrimoni
2.1.1. Expedients
2.1.2. Correspondència
2.1.3. Altres (notes, documents de difusió, dibuixos, etc.)

2.2. Altres activitats (conferències, memòries, excursions, etc.)
2.2.1. Correspondència
2.2.2. Altres (notes, llistes, esborranys, etc.)

3. RECURSOS / INFORMACIÓ

3.1. Premsa
3.2. Conferències
3.3. Legislació

4. CORRESPONDÈNCIA PERSONAL

 

Accediu a l'inventari

Altres fons personals i d'entitats

Fons Batista i Roca


QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

01. Activitat professional

01.01. Classes, apunts, cursos, conferències, etc.
01.02. Congressos

02. Activitat personal i familiar [pendent d'inventari]

03. Correspondència [pendent d'inventari]

04. Activitat política i cultural [pendent d'inventari]
 

05. Activitat creativa

05.01. Originals
05.02. Publicacions
 

06. Recursos d’informació

06.01. Publicacions periòdiques
06.02. Reculls i retalls de premsa
06.03. Monografies 

 

Enllaços relacionats:

Biblioteca personal a la Biblioteca de Catalunya.

Altres fons personals i d'entitats

Fons Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica (XIV : 1993 : Tarragona)


QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

 Actes -- Caixes 1, 2, 8-10, 12-15

Activitats culturals -- Caixa 9

Atenció als congressistes -- Caixa 8

Camp de Mart -- Caixes 10, 12, 15

Circulars -- Caixes 7, 10, 14

Comitè Organitzador -- Caixes 1, 2, 14

Comunicacions -- Caixes 6-8, 13

Economia -- Caixes 3, 4, 13

Exposició -- Caixes 8, 15

Fotografia -- Caixa 11

Inscripcions -- Caixes 8, 9

Inventari -- 1, 12

IRPF -- 13, 14

IVA -- 3, 4, 13, 14

Junta permanent -- Caixes 2, 13, 14

Liquidador -- Caixes 14, 15

Ponències -- Caices 5, 8, 13

Pòster -- Caixes 7, 12, 15

Preactes -- Caixa 8

Premsa -- Caixes 2, 12, 13

Pressupost -- Caixes 1-3, 13-15

Programa general -- Caixa 10

Recepcions -- Caixa 9

So -- Caixes 1, 11

Viatges -- Caixes 8, 10

Vídeo -- Caixes 1, 11, 12

Voluntaris -- Caixes 11, 15

 

 

Altres fons personals i d'entitats

Fons Joan Prat

Fons dipositat a l'arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

 1. VIDA

1.1. Correspondència
1.1.1. Correspondència amb familiars
1.1.2. Correspondència general

1.2.  Documents de tipus personal i familiar
1.2.1.  Carnets, passis, etc.
1.2.2.  Certificats
1.2.3.  Documents mèdics
1.2.4.  Diaris i agendes
1.2.5.  Varis

1.3.  Administració

1.4. Documentació vària recollida per Joan Prat
1.4.1.  Viatges (Japó, Rin)
1.4.2. Documentació sobre Viena
1.4.3. Retalls de premsa
1.4.4. Màximes i dites
1.4.5. Documentació musical

1.5.  Fotografies 

2. OBRA LITERÀRIA

2.1. Poesia

2.2. Cronologies

2.3. Fitxes d'autors i les seves obres

Altres fons personals i d'entitats

Fons Mercè Rodoreda

Fons dipositat a l'arxiu de la  Fundació Mercè Rodoreda

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

A. VIDA

1. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

1.1. Correspondència
1.1.1. Correspondència entre familiars
1.1.2. Correspondència de la família amb no familiars

1.2. Documents diversos

2. DOCUMENTS DE TIPUS PERSONAL I FAMILIAR

2.1. Documents oficials
2.1.1. Certificats, llibre de família...
2.1.2. Identificació: DNI passaports, cartes de nacionalitat...
2.1.3. Testaments
2.1.4. Expedients, pensions
2.1.5. Empadronaments

2.2. Documents no oficials
2.2.1. Carnets
2.2.2. Documents sobre malalties
2.2.3. Autoritzacions
2.2.4. Rosa-Creu

2.3. Documentació familiar

3. DIARIS I AGENDES

3.1. Dietaris privats
3.2. Agendes
3.3. Targetes de visita (algunes amb petites anotacions), fulls solts amb adreces

4. ADMINISTRACIÓ

4.1. Efectes notarials
4.1.1. Escriptures compra-venda
4.1.2. Escriptures hipotecàries
4.1.3. Poders notarials

4.2. Immobles de lloguer
4.2.1. Pis de París
4.2.2. Pis de Ginebra

4.3. Immobles de propietat
4.3.1. Pis del Carrer Balmes
4.3.2. Casa de Romanyà de la Selva

4.4. Llibres d'estalvis i justificants de bancs i caixes

4.5. Contribucions i impostos

5. CORRESPONDÈNCIA

5.1. Correspondència personal i entre altres persones
5.1.1. Correspondència enviada per M. R.
5.1.2. Correspondència rebuda per M. R.
5.1.3. Correspondència d'altres persones

5.2. Correspondència sobre gestions i de relació social
5.2.1. Correspondència amb institucions oficials
5.2.2. Correspondència amb institucions no oficials
5.2.3. Correspondència amb particulars (targetons, telegrames, invitacions...)

B. OBRA LITERÀRIA

6. DOCUMENTS ESCRITS

6.1. Gèneres literaris
6.1.1. Novel·la
6.1.2. Contes. Contes publicats a la premsa
6.1.3. Poesia. Poesia publicada a la premsa
6.1.4. Teatre
6.1.5. Memòries, impressions...
6.1.5.1. Records d'infància
6.1.5.2. Records de París, Ginebra...
6.1.5.3. Descripcions de pel· lícules de por
6.1.6. Discursos, conferències, etc.

6.2. Notes diverses
6.2.1. Definicions d'enciclopèdia
6.2.2. Citacions de diversos autors
6.2.3. Cronologies
6.2.4. Anotacions soltes

6.3. Recepció crítica
6.3.1. Obra en general
6.3.2. Obres concretes
6.3.3. Comentaris fets per escolars

6.4. Entrevistes
6.4.1. Entrevistes fetes per M. R.
6.4.2. Entrevistes fetes a M. R.

6.5. Premis, distincions, etc. obtinguts per M. R.

6.6. Adaptacions
6.6.1 Cinema
6.6.2 Ràdio i televisió
6.6.3. Teatre

6.7. Galerades
6.7.1. Galerades: «Obres completes», vol I.

7. DOCUMENTS AUDIOVISUALS

7.1. Fotografies
7.1.1. Fotografies
7.1.2. Fotografies de carnet

7.2. Negatius
7.3. Diapositives

8. DOCUMENTS GRÀFICS

8.1. Dibuixos [en la nova estructuració del fons aquest punt ha passat al 12.1]

8.1. Cartells
8.2. Plànols
8.3. Mapes
8.4. Gravats
8.5. Pintures [en la nova estructuració del fons aquest punt ha passat al 12.2]


9. PREMSA

9.1. Premsa conservada per M.R.
9.1.1. Textos biogràfics
9.1.2. Panorama cultural
9.1.3. Panorama polític
9.1.4. Notícies diverses
9.1.4.1. Acudits
9.1.4.2. Varis
9.1.5. Edicions


10. TREBALLS D'ALTRI

10.1 Narracions

 

Altres fons personals i d'entitats

FONS JOAN SUBIAS I GALTER

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

1. ACTIVITAT PERSONAL

2. ACTIVITAT PROFESSIONAL

3. ACTIVITAT CREATIVA

 Publicacions
 Originals

4. CORRESPONDÈNCIA

5. ACTIVITAT DE REPRESENTACIÓ

 Actes protocol·laris
 Projecció pública

6. RECURSOS D’INFORMACIÓ

7. MISCEL·LÀNIA

8. MATERIAL GRÀFIC

 

Podeu consultar l'inventari aquí. 

Altres fons personals i d'entitats

FONS JOSEP VALLVERDÚ I AIXALÀ - JORDI RUBIÓ I BALAGUER

Contingut:

- Cartes de Jordi Rubió i Balaguer a Josep Vallverdú i Aixalà (1948-1980)

- Cartes de Josep Vallverdú i Aixalà a Jordi Rubió i Balaguer (1953-1978)

Altres fons personals i d'entitats

FONS MASRIERA

Total: 58 caixes  // 8,1 metres lineals

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

  1.- Activitat personal (Miquel Masriera) (1 caixa)

  1.1  Administració 
  1.2  Personal
  1.3  Militar
  1.4  Social

  2.-  Activitat acadèmica i professional (Miquel Masriera) (9 caixes)

  2.1  Treballs propis (4 caixes)   
  2.2  Treballs d’altri recollits per Miquel Masriera (1 caixa)
  2.3  Material d’estudi i consulta de Miquel Masriera (3 caixes)
  2.4  Certàmens (1 caixa)
    – Intervenció pròpia  
    – Assistència

 3.- Correspondència (5 caixes)

  3.1  Artur Masriera (1 caixa)
  3.2  Miquel Masriera (4 caixes)


 4.- Recursos d’informació (43 caixes)


  4.1.1 Publicacions en sèrie

  – Artur Masriera (8 caixes)
  – Miquel Masriera (6 caixes)
 
  4.1.2 Monografies

  – Artur Masriera (3 caixes) 
  – Miquel Masriera (20 caixes)
  – Monografies pròpies de Miquel Masriera  (1 caixa)
 
  4.1.3 Certàmens

  – Artur Masriera (4 caixes)

  4.1.4 Retalls de premsa (1 caixa)

Altres fons personals i d'entitats

FONS SALVADOR GINER DE SOCIOLOGIA

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ


1.ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA (ACS)

 1.1. Activitat acadèmica

 1.1.1. Activitats de l’ACS
 1.1.2. Activitats d’altri
 1.1.3. Publicacions
 1.1.4. Recursos d’informació

1.2. Gestió interna

1.2.1. Funcionament

 1.2.1.1. Estatuts i reglaments
 1.2.1.2. Comunicacions als socis
 1.2.1.3. Convocatòries de reunions
 1.2.1.4. Actes de reunions
 1.2.1.5. Objectius i línies d’actuació
 1.2.1.6. Tràmits diversos
1.2.2. Socis i membres

2.FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SOCIOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL (FASEE) / FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA (FES)

 2.1. Activitat acadèmica

2.1.1. Activitats de la FASEE / FES
2.1.2. Activitats d’altri
2.1.3. Publicacions
2.1.4. Recursos d’informació

 2.2. Gestió interna

2.2.1. Funcionament

 2.2.1.1. Estatuts i reglaments
 2.2.1.2. Documents constitutius
 2.2.1.3. Comunicacions als membres
 2.2.1.4. Consejo Federal

2.2.2. Membres

3.INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS (IESA)

 3.1. Activitat acadèmica

  3.1.1. Activitats d’altri
  3.1.2. Activitats diverses
  3.1.3. Recursos d’informació

 3.2. Gestió interna

  3.2.1. Documents constitutius

4.INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION (ISA)

 4.1. Activitat acadèmica

4.1.1. Congressos
4.1.2. Publicacions
4.1.3. Activitats diverses
4.1.4. Activitats d’altri

4.2. Gestió interna

4.2.1. Funcionament

 4.2.1.1. Estatuts
 4.2.1.2. ISA Council
 4.2.1.3. Executive Committee
 4.2.1.4. Research Council / Research Committees
 4.2.1.5. Documentació sobre publicacions

4.2.2. Gestió administrativa i econòmica

4.2.3. Membres

5. CORRESPONDÈNCIA


Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència