Agenda
 

dijous
27  febrer  2020

Conferència Reconstruir el clima: una aportació des de la geografia

A càrrec de Manola Brunet India, catedràtica de geografia física de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i presidenta de la Comissió de Climatologia de l’Organització Meteorològica Mundial. 

La conferència se centrarà a exposar com, des de la geografia, es pot contribuir significativament al desenvolupament d’una de les línies de recerca en les ciències del clima: el rescat i la reconstrucció de dades climàtiques de qualitat provada, que tenen una importància cabdal en els estudis de variabilitat climàtica i d’anàlisi del canvi climàtic. A més, es desgranaran les tècniques i els procediments per al rescat i el desenvolupament de sèries de temps de llarg recorregut i de qualitat i homogeneïtat comprovades, i es donaran exemples de l’interès que tenen en els estudis de detecció i atribució de causes del canvi climàtic antròpic. 

Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’IEC

Hora:18.30 h 

Organització: Societat Catalana de Geografia