Agenda
 

divendres
28  juny  2019

Conferència El ideal imposible de crearse a sí mismo: imaginación, contingencia y subjetividad en la filosofía de Jean Paul Sartre

Impartida pel professor Ignacio Quepons, de la Universitat Veracruzana, de Mèxic.

La conferència comença amb un estudi crític i de context de l’argument central de l’obra La transcendència de l’ego, de Jean-Paul Sartre, amb vista a mostrar les línies de continuïtat de l’obra en la seva formulació madura en L’ésser i el no-res. Immediatament després es destaca el paper de la imaginació, desenvolupat en els seus escrits L’imaginari i La imaginació com a complement de la reflexió al voltant del problema del jo a la filosofia de Sartre. Constitueix el centre de la fenomenologia sartriana el fet de mostrar la configuració de la consciència com un camp fonamentalment afectiu i pràctic, la qual cosa concorda amb el projecte de l’existència humana com a llibertat i com a praxi col·lectiva.

Lloc: Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Hora:17 h 

Organització: Societat Catalana de Filosofia