Agenda
 

dimarts
26  marÁ  2019

Conferència Turistes, residents i consum d’aigua: com es gestiona a les Illes Balears?

A càrrec de Celso Garcia, del Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears.

La dicotomia turisme-aigua es dona a tot el Mediterrani. El turisme comporta un augment de la població, especialment durant els mesos amb menor disponibilitat hídrica, amb un increment del consum de l’aigua i una pressió sobre els recursos hídrics. La xerrada farà un repàs a la disponibilitat d’aigua a les Illes Balears i de com aquesta disponibilitat canvia durant els períodes secs i humits, els quals provoquen crisis en la gestió hídrica. Les dades de consum d’aigua per part dels turistes estan unificades amb el consum urbà i es fa difícil poder establir els consums d’aigua per dia i turista i per als diferents establiments turístics. Es mostraran dades de consum d’aigua del turista en funció de l’allotjament, però també de com canvia el consum d’un resident en funció de la tipologia de l’habitatge on viu. L’objectiu final és mostrar la importància de la gestió de l’aigua en àrees turístiques i la dificultat que comporta quan les dades estan agregades i es desconeix amb detall la seva distribució territorial i temporal.

Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans

Hora:18.30 h 

Organització: Societat Catalana de Geografia