Agenda
 

dimecres
20  marÁ  2019

Jornada sobre turisme urbà i desenvolupament local

El turisme és actualment un sector estructural de l’economia en les societats contemporànies. En aquest context, la supervivència econòmica i demogràfica, així com el manteniment dels estàndards de qualitat de vida de moltes localitats i territoris (de l’àmbit local, comarcal i nacional), dependrà, en major o menor mesura, del desenvolupament del turisme en tres línies. D’una banda, dependrà de la creació de productes turístics basats en els recursos del territori. D’altra banda, d’impulsar la creació de la infraestructura turística necessària i, finalment, de fixar l’atenció en la gestió del turisme, fet que contribuirà a atenuar l’impacte de la presència turística en la societat local i millorarà l’experiència turística dels visitants.

A l’eclosió del turisme hi han contribuït circumstàncies molt diverses que contribueixen a augmentar-ne l’atractiu i a potenciar el desenvolupament econòmic local, en una estratègia per a millorar-ne la competitivitat. Malgrat que els efectes econòmics són la punta de llança en la motivació de la producció d’esdeveniments, els gestors urbans també haurien de tenir present que hi ha diverses vies per a obtenir rèdit social a partir de l’organització de festivals, fires, festes, competicions i altres celebracions. També hi contribueix el canvi de paradigma social i cultural en els darrers anys, en què es valoren més les experiències i emocions personals que les possessions materials.

L’objectiu d’aquesta jornada és debatre aquestes reflexions i exemplificar-les. En aquest sentit, es proposa fer un repàs del paper dels esdeveniments de turisme i de lleure com a instruments per a dissenyar polítiques urbanes de desenvolupament local i per a oferir vies que afavoreixin dinàmiques socials i contribueixin a millorar la qualitat de vida de la comunitat local i comarcal.

Més informació.

 

Lloc: Palau Maricel (carrer de Fonollar, s/n, de Sitges)

Hora:9 h 

Organització: Societat Catalana de Geografia i Diputació de Barcelona