Agenda
 

dimarts
17  octubre  2017

Inauguració del curs acadèmic 2017-2018 de l’IEC

El president de l'Institut d'Estudis Catalans, Joandomènec Ros us convida a la sessió inaugural del curs 2017-2018, sota la presidència de l’Hble. Sr. Lluís Puig, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El discurs reglamentari serà a càrrec de l’Il·lm. Sr. Pere J. Quetglas i Nicolau, membre de la Secció Filològica, amb el títol La literatura furtiva.

Invitació.

 

Programa.

 

Lloc: Sala Prat de la Riba de l’IEC

Hora:18 h 

Organització: IEC