Agenda
 

dimarts
24  octubre  2017

Jornada Intervencions i usos a la masia. Un repte de futur

S’hi analitzaran com s’afronten els nous usos de la masia d’acord amb l’economia actual i els interessos socials que ara afecten el territori i, en particular, la masia, per poder continuar parlant d’edificis saludables i ben integrats en l’entorn natural. L’anàlisi es farà amb diverses ponències d’especialistes en el tema i amb exemples d’experiències en masies que s’han adaptat a aquests nous usos.

<a href=

Lloc: Sala Prat de la Riba de l’IEC

Hora:9 hores 

Organització: Secció d’Història Rural de la ICEA (IEC) i Congrés Masia-Territori