30/06/2021

Jesús Burgueño: «Els geògrafs hem d’explicar què fem i la diversitat de temes que estudiem»


El dimarts 29 de juny va tenir lloc a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) la presentació del llibre La nova geografia de la Catalunya post-COVID, coordinat per Jesús Burgueño, membre de la Societat Catalana de Geografia (SCG), filial de l’IEC.

L’acte, que també es va poder seguir de manera telemàtica, va comptar amb la participació de Joandomènec Ros, president de l’IEC; Josep Oliveras, president de la SCG; Jesús Burgueño, coordinador de l’edició; Núria Benach, autora d’un dels capítols del llibre, i Oriol Nel·lo, delegat de l’IEC a la SCG i autor de l’epíleg del llibre.

Josep Oliveras va explicar que el llibre, publicat per la SCG, pretén ser assequible per a tothom: «Es tracta de tornar la geografia a la societat, explicar i no només descriure la realitat». També va subratllar que els autors ofereixen un relat compromès, «perquè s’assenyalen camins per a resoldre els problemes que es plantegen».

Jesús Burgueño va reivindicar la tasca dels geògrafs, no sempre prou coneguda: «Els geògrafs hem d’explicar què fem i la diversitat de temes que estudiem». També va detallar l’estructura de l’obra, que «es basa en les diverses crisis que afecten el territori català: a l’emergència sanitària, s’hi han de sumar dos fronts més (l’econòmic i el climàtic), agreujats a Catalunya per la situació política. L’obra s’ocupa d’aquests àmbits i n’hi afegeix un altre: els problemes específics del món urbà, en particular a la ciutat de Barcelona». 

Núria Benach va destacar el llenguatge del llibre: «Hem volgut trencar la cotilla acadèmica, el rigor que ens exigim no ha d’anar acompanyat d’un academicisme excessiu. La geografia ha de ser útil, atractiva, rellevant i ha de parlar un llenguatge que la gent entengui». 

Oriol Nel·lo es va referir als reptes territorials que l’obra posa en evidència: «Són reptes de present i de futur i que l’epidèmia ha posat de manifest: el poblament i usos del sòl, la mobilitat, la cohesió social, la sostenibilitat i el govern del territori». Entre els temes que va plantejar hi ha «la incidència diferencial de la pandèmia sobre els diversos grups socials, el fet que la baixa mobilitat hagi estat valorada com mai o la relació entre la salut i la relació amb l’entorn». 

Joandomènec Ros va cloure l’acte. El president de l’IEC va afirmar que li havia agradat molt «veure que la geografia total no s’ha perdut» i va afegir que «el llibre és necessari (fa més de mig segle de la Geografia de Catalunya de l’editorial AEDOS): la pandèmia ha estat l’excusa».


 

1...45678...271