21/12/2010

David Serrat i Congost, reelegit president de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans


David Serrat i Congost (Sant Joan de les Abadesses, 1949), doctor en geologia per la Universitat de Barcelona, d’on és catedràtic de Geodinàmica Externa, va ser reelegit president de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, el dia 18 de desembre, en una reunió de la Secció celebrada a València. Juntament amb Serrat, van ser reelegits Francesc Serra i Mestres, vicepresident, i Lluís Jofre i Roca, secretari. Joan Girbau i Badó s’incorporarà al Consell de Govern de la Secció amb el càrrec de tresorer, en substitució de Pilar Bayer.

El nou mandat, que s’encetarà el dia 1 de gener de 2011, té una durada de quatre anys. En aquest període, el Consell de Govern incidirà perquè la Secció continuï treballant per donar a conèixer la recerca que es fa a Catalunya i perquè la realitat científica i tecnològica catalana siguin reconegudes per la societat mitjançant la recerca, les publicacions i l’assessorament. En aquest mandat s’afegeix un projecte de recerca transversal: «Ètica, ciència i tecnologia», coordinat pels membres de la Secció Josep Amat i Girbau i David Jou i Mirabent.

La Secció de Ciències i Tecnologia comprèn quatre àrees de les ciències (matemàtiques, física, química i geologia) i quatre de les tecnologies (industrial, de la construcció, de la terra i de la informació i la comunicació). Publica, conjuntament amb la Secció de Ciències Biològiques, les col·leccions «Arxius de la Secció de Ciències» i «Monografies de les Seccions de Ciències», i la revista en llengua anglesa Contributions to Science ―que té per objectiu donar a conèixer en l’àmbit internacional els investigadors catalans― i la col·lecció «Clàssics de la Ciència», que és un conjunt d’obres d’especial rellevància en l’evolució històrica de la ciència.
 


 

1...45678...271