22/10/2010

Els anuaris de l’Institut d’Estudis Catalans publicats entre 1907 i 1936, consultables íntegrament a Internet


L’article que Pompeu Fabra va escriure el 1907 sobre els problemes pendents en el català literari; la crònica sobre la missió arqueologicojurídica que l’Institut d’Estudis Catalans va fer el mateix any a la «ratlla d’Aragó», amb Josep Puig i Cadafalch al capdavant, o l’anàlisi de la inquisició barcelonina al segle XV, de l’historiador Francesc Carreres, són alguns dels prop de set-cents textos recollits en els anuaris que l’Institut d’Estudis Catalans va publicar entre 1907 i 1936, que ara es poden consultar íntegrament a Internet. El Servei de Documentació i Arxiu de l’IEC ha posat aquests anuaris en línia amb accés lliure al Portal de Publicacions.

La qualitat dels articles de l’Anuari, agrupats en seccions (arqueològica, històrica, jurídica i literària) i encarregats a membres de l’IEC o a col·laboradors externs, i l’interès dels balanços fets en les cròniques permeten seguir l’evolució historiogràfica catalana de tot el primer terç del segle XX. L’any 1911, l’Institut es va constituir en tres seccions ―la Secció Històrico-Arqueològica, la Secció Filològica i la Secció de Ciències― i, a partir d’aquesta data, l’Anuari es va convertir en la publicació de referència de la Secció Històrico-Arqueològica.

La periodicitat editorial va ser irregular, com ho és també el període cobert per cada volum de l’Anuari. La situació política que va viure l’IEC al llarg dels vint-i-cinc anys que cobreixen els anuaris en va alterar el ritme de redacció i de publicació. El 1908 apareix l’Anuari del 1907 i l’any següent, l’Anuari del 1908. Durant els anys 1911, 1913 i 1915 apareixen respectivament tres anuaris que corresponen als biennis 1909-1910, 1911-1912 i 1913-1914, aquest darrer en dos volums. El 1923 i el 1931 surten a la llum respectivament dos volums sexennals que descriuen el període del 1915 al 1926. Finalment, el 1936 es publica un volum quinquennal, el darrer d’aquesta època, que comprèn des del 1927 fins al 1931. La Guerra Civil va aturar definitivament aquesta publicació. Tanmateix, des de la represa de l’Institut fins als anys setanta s’han conservat materials inèdits d’anuaris i memòries a l’Arxiu històric de l’IEC, que són consultables en línia a l’Arxiu Digital. L’any 1954 es publicaran els anuaris del 1952 i el 1953, d’abast general i sense continuïtat fins als anuaris publicats entre 1989 i 1995. Actualment, la crònica de cada curs acadèmic es difon per mitjà de la Memòria anual.
 


 

1...263264265266267268