16/06/2021

Energia i territori, enriquint el debat cap a un nou model territorial


La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), va presentar a finals del mes de maig un document de reflexió i debat sobre la implantació d’energies renovables. El document se centra en els aspectes vinculats a l’ordenació del territori amb l’objectiu d’introduir una visió holística en la seva planificació i gestió, que tingui en compte tots els elements i actors implicats.

El debat forma part de l’ADN de la SCOT i, per fomentar-lo i fer-hi aportacions, van presentar un document de reflexió, estructurat en els tres elements clau del nou model energètic en relació amb la implantació de les energies renovables: «Les regles del joc», clares i amb el màxim consens; «El tauler», amb una anàlisi del balanç energètic i dels valors de les unitats territorials, una planificació basada en criteris de compatibilitat de funcions i d’activació progressiva del sol, i amb uns mecanismes de solidaritat interterritorial, i «Els actors», que planteja com introduir els nous agents energètics previstos per la llei per evitar pràctiques oligopolístiques i aconseguir un model energètic més democràtic i descentralitzat.

Podeu consultar el document aquí.

 

 

1...254255256257258259