• Informe IEC: 'Allň que hem després de la COVID-19'

     

  • Acte d'homenatge al pare Massot en ocasió del seu 80č aniversari