• Roda de premsa de presentació del Premi Abel

     

  • Recepció de l’Ambaixada de Noruega amb motiu de la jornada Abel in Barcelona.

     

  • Col·loquis de la SCHCT: «Innocent Paulí i Galceran (1854-1921): visió d’una figura polifacètica»

     

  • Conferència: «Està el sistema financer europeu encara en risc?»