• «La terminologia instrumentalitzada. Quan els termes no són neutres ni innocents»

   

 • «Català, castellà i les altres llengües. Perspectives sociolingüístiques per a una Catalunya futura»

   

 • «Cap a quin model de convivència lingüística volem anar?»

   

 • «Les mudes lingüístiques dels joves catalans»

   

 • «Neurociència i educació»

   

 • «Districtes industrials i innovació»

   

 • 30 aniversari del Centre de Recerca Matemàtica (I)

   

 • 30 aniversari del Centre de Recerca Matemàtica (II)