• Presentació del portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia)

   

 • Conferència: «Tenim la política ferroviària adient al territori i la població?»

   

 • Conferència: «Happy birthday Bohr atom!? From the imaginary model of Bohr’s theory to the imagery of material atòmic models on display»

   

 • Col·loqui: «Cesare Lombroso and Villella's skull: from Museum of Criminal Anthropology to courtrooms»

   

 • Conferència: «La partícula de Higgs, l’última peça d’un trencaclosques»

   

 • Conferència: «Migraciones y endemismos: ideas e instituciones en el Parque Nacional de Doñana»

   

 • Conferència: «Canvi de paradigma en la teràpia contra el càncer: el tractament personalitzat»