• Presentació del manifest Unes humanitats amb futur

   

 • Taller de bibliometria

   

 • Conferència: «Ciencia y sentimiento de la naturaleza en los orígenes de la conservación»

   

 • II Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana (2013). Demolingüística: resultats i prospectiva.

   

 • II Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana (2013). Variacionisme i planificació del corpus

   

 • II Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana (2013). Politologia lingüística.

   

 • II Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana (2013). Psicologia lingüística.

   

 • II Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana (2013). Paisatge lingüístic.

   

 • II Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana (2013). Immigració i llengua. Treball i llengua. Joventut i llengua.

   

 • II Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana (2013). Comunitats lingüístiques.

   

 • II Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana (2013). Dret lingüístic.

   

 • II Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana (2013). Sociolingüística educativa i cloenda.

   

 • Conferència: «Mètodes multiescala en química computacional: donant importància al que és rellevant»