dijous

8

setembre


20 h

 

Saló d’actes Alfredo Orts a l’edifici d’Òptica. Campus de Sant Vicent del Raspeig. Universitat d’Alacant

20 h

L’objectiu general d’aquest curs, que tindrà lloc el 8 i 9 de setembre, és promoure i fomentar entre la ciutadania l’interès per la ciència, mostrant diverses maneres d’abordar els reptes científics del món actual des de diferents perspectives. Per a això el curs comptarà amb reconeguts científics i divulgadors pertanyents a diverses disciplines científiques. Els propòsits d’aquest curs són:

• Divulgar la ciència: presentar la ciència d’una manera comprensible i accessible per a tothom.

• Promoure la cultura científica i del mètode científic: fomentar el coneixement de la ciència en tots els ciutadans, independentment de si han rebut o no formació científica.

• Aprendre a conèixer i buscar fonts d’informació científica fiables amb la finalitat d’ampliar la nostra cultura científica i disposar d’eines intel·lectuals rigoroses que permetin desemmascarar fal·làcies pseudocientífiques.

• Desenvolupar l’esperit crític: ser capaços de distingir fets demostrats científicament d’uns altres que no ho són.

• Alfabetització científica: es pretén desenvolupar la cultura científica des d’una perspectiva interdisciplinària que contribueixi al foment de la cultura científica en la nostra societat i al desenvolupament de l’esperit crític, imprescindible en la presa de decisions en qualsevol àmbit.

• Fomentar la curiositat envers les ciències i incrementar les competències científiques: la formació científica alimenta la curiositat i aporta als estudiants no sols conceptes, sinó també competències per a la resolució de problemes i la investigació que els prepararan per a obtenir més opcions en el seu futur professional. D’altra banda, el coneixement científic proporcionarà als ciutadans sense cultura científica prèvia una millor comprensió del món que els envolta i una saludable dosi d’escepticisme i esperit crític.

Aquest curs permet obtenir el Certificat de ContinUA de la Universitat d’Alacant (UA), que es pot convalidar per 2 crèdits de qualsevol grau de la UA. 

El Cefire d’Alacant ofereix aquest curs d’una manera gratuïta a mestres i professors de secundària. 

Inscripció.

Organitza: 


Agenda

dilluns

13

febrer
 

De 17 a 19.45 h

dimecres

15

febrer
 

19 h

dimecres

1

març
 

18.30 h

dijous

15

juny
 

divendres

16

juny
 

dissabte

17

juny
 


12››