dijous

3

febrer


18.30 h

 

Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC i virtual

18.30 h

A càrrec de Jordi Berenguer i Sau, i dins el cicle Dijous de ciència 2022.

El procediment per mitjà del qual els resultats de la recerca es transfereixen a la societat és força complex. En els àmbits de les enginyeries i la tecnologia, com que els destinataris naturals són les empreses i el sector productiu, la complexitat augmenta, degut especialment a les diferents tipologies d’empreses. No és el mateix establir acords de col·laboració amb grans empreses o multinacionals, avesades a la col·laboració universitària, que amb pimes, amb les quals la generació de confiança és la clau. Però sobretot cal que la universitat i l’empresa parlin el mateix llenguatge o, com a mínim, que la interfície de contacte faci una correcta i ajustada traducció. Tot i això, els mecanismes de la transferència són diversos: des de la formació que reben els titulats i que després s’incorporen al teixit social, fins a la creació d’empreses, empreses derivades (spin-offs) o empreses emergents (start-ups), la llicència de patents o la formació al llarg de la vida, tant en format de cursos d’especialització, postgrau o màster, o els actuals cursos de nivell 5 del Marc Europeu de Qualificacions (EQF) que comencen a ser impartits des de la universitat.

En definitiva, la universitat pública, i si a més és tecnològica, no sols té la responsabilitat de formar els professionals que la societat necessita, i per tant de l’evolució tecnològica del país, sinó que té també l’obligació de contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i a la creació de riquesa.

Més informació.

Organitza: 


Agenda

dijous

8

setembre
 

18.30 h

dijous

8

setembre
 

20 h

dimecres

14

setembre
 

18 h

divendres

16

setembre
 

20 h

dimecres

28

setembre
 

20 h

dissabte

22

octubre
 

10 h