Sou aquí
Dades Contacte
 
Nom *    Primer cognom *    Segon cognom
Tipus de via + Nom de la via Número Escala Pis Porta
CP    Població *    Província
Estat
Núm. de telèfon    Adreça de correu electrònic *
Núm. de telèfon mòbil *
DNI/CIF    Data naixement (dd/mm/aaaa)    Sexe
Els camps marcats amb * s'han d'emplenar obligatòriament.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la finalitat de gestionar la borsa de treball de l’IEC. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les vostres dades personals adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) o bé enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@iec.cat.