Sou aquí
Dades Contacte
 
Nom *    Primer cognom *    Segon cognom
Tipus de via + Nom de la via Número Escala Pis Porta
CP    Població *    Província
Estat
Núm. de telèfon    Adreça de correu electrònic *
Núm. de telèfon mòbil *
DNI/CIF    Data naixement (dd/mm/aaaa)    Sexe
Els camps marcats amb * s'han d'emplenar obligatòriament.
Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat de gestionar la borsa de treball de l'IEC. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i seran destruïdes de manera automàtica al cap de cinc anys. Per a més informació podeu adreçar-vos a la nostra Política de privacitat. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l'Institut d'Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l'adreça dades.personals@iec.cat.