MAPES de SÒLS de Catalunya-les Illes Balears / Principat d'Andorra

 

CODI: HISTORIC05

ZONA CARTOGRAFIADA: Illes Balears


PROMOTOR: AUTORS

ANY EDICIÓ: 1958

AUTORS: Klinge, K. i Mella, A.

ESPECIFICACIÓ METODOLÒGICA DE TREBALL: Disponible. Interès històric. Generalització cartogràfica i generalització taxonòmica.


MAPA: Mapa de suelos de las Islas Baleares.

SUPORT: Paper

ESCALA DEL MAPA: 1:600 000

EXEMPLE DE LA LLEGENDA: Suelos recientes en su mayoría Xerorendzinas

DISPONIBILITAT: Restringida

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: Kubiena

MAPES COMPLEMENTARIS: 


ADREÇA: Anales de Edafología y Fisiología vegetal, 17:57-92. CSIC Madrid

CALICATES/SONDEIG: NP

 

MAPES A PETITA ESCALA I D'INTERÈS HISTÒRIC

    Illes Balears

Ampliar imatge