MAPES de SÒLS de Catalunya-les Illes Balears / Principat d'Andorra

 

CODI: HISTORIC03

ZONA CARTOGRAFIADA: Espanya peninsular


PROMOTOR: Ministerio de Agricultura. Mapa Agronómico Nacional

ANY EDICIÓ: 1957

AUTORS: Tamés, C.

ESPECIFICACIÓ METODOLÒGICA DE TREBALL: Disponible. Generalització cartografica i generalització taxonòmica.


MAPA: Mapa de los grupos principales de suelos de la España peninsular.

SUPORT: Paper

ESCALA DEL MAPA: 1:2 000 000

EXEMPLE DE LA LLEGENDA: 

DISPONIBILITAT: Restringida

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: Baldwin, Kellogg&Thorp (USDA) 1938

MAPES COMPLEMENTARIS: 


ADREÇA: Biblioteca CSIC. Madrid. C/ Serrano 115-dupl.

CALICATES/SONDEIG: NP

 

MAPES A PETITA ESCALA I D'INTERÈS HISTÒRIC

    Espanya peninsular

Ampliar imatge