MAPES de SÒLS de Catalunya-les Illes Balears / Principat d'Andorra

 

CODI: HISTORIC22

ZONA CARTOGRAFIADA: Món


PROMOTOR: USDA-NRCS

ANY EDICIÓ: 2006

AUTORS: USDA-NRCS

ESPECIFICACIÓ METODOLÒGICA DE TREBALL: Visió global del món. Presčncia probable d'ordres i subordres. Generalització cartogrŕfica i generalització taxonňmica.


MAPA: Global soil regions map.

SUPORT: INTERNET

ESCALA DEL MAPA: 1:130 000 000

EXEMPLE DE LA LLEGENDA: Ordres de Sňls

DISPONIBILITAT: General

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: Soil Taxonomy

MAPES COMPLEMENTARIS: 


ADREÇA: http://soils.usda.gov/use/worldsoils/mapindex/order.html

CALICATES/SONDEIG: NP

 

MAPES A PETITA ESCALA I D'INTERÈS HISTÒRIC

    Món

Link web