MAPES de SÒLS de Catalunya-les Illes Balears / Principat d'Andorra

 

CODI: HISTORIC02

ZONA CARTOGRAFIADA: Península Ibèrica


PROMOTOR: Huguet del Villar, E.

ANY EDICIÓ: 1937

AUTORS: Huguet del Villar, E.

ESPECIFICACIÓ METODOLÒGICA DE TREBALL: Disponible. Interès històric. Generalització cartogràfica i generalització taxonòmica.


MAPA: Mapa de la península Luso-Ibérica.

SUPORT: Paper

ESCALA DEL MAPA: 1:1 500 000

EXEMPLE DE LA LLEGENDA: Serie Turbosa: Especial extensión o frecuencia de manchas higroturbosas

DISPONIBILITAT: Restringida

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: Huguet del Villar

MAPES COMPLEMENTARIS: 


ADREÇA: Biblioteca Facultat de Geologia. Universitat de Barcelona

CALICATES/SONDEIG: NP

 

MAPES A PETITA ESCALA I D'INTERÈS HISTÒRIC

    Península Ibèrica

Ampliar imatge