MAPES de SÒLS de Catalunya-les Illes Balears / Principat d'Andorra

 

CODI: HISTORIC18

ZONA CARTOGRAFIADA: Espanya


PROMOTOR: INIA i Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

ANY EDICIÓ: 1978

AUTORS: INIA - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

ESPECIFICACIÓ METODOLÒGICA DE TREBALL: Donada l'escala i la metodologia, només constituieix una aproximació molt esquemàtica.


MAPA: Mapa esquemático de los régimenes de humedad de los suelos de España.

SUPORT: Paper

ESCALA DEL MAPA: 1:4 000 000

EXEMPLE DE LA LLEGENDA: Údic

DISPONIBILITAT: Restringida

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: Soil Taxonomy (1975)

MAPES COMPLEMENTARIS: 


ADREÇA: Biblioteca de l'ETSEA. Lleida

CALICATES/SONDEIG: NP

 

MAPES A PETITA ESCALA I D'INTERÈS HISTÒRIC

    Espanya

Ampliar imatge