MAPES de SÒLS de Catalunya-les Illes Balears / Principat d'Andorra

 

CODI: HISTORIC14

ZONA CARTOGRAFIADA: Europa


PROMOTOR: UNESCO

ANY EDICIÓ: 1981

AUTORS: Guerra, A., Guitián, F., Paneque, G., García, A., Sánchez, J.A., Monturiol, F. i Mudarra,L.

ESPECIFICACIÓ METODOLÒGICA DE TREBALL: FAO-UNESCO. Generalització cartogràfica i generalització taxonòmica.


MAPA: Mapa de suelos de Europa.

SUPORT: INTERNET

ESCALA DEL MAPA: 1:1 000 000

EXEMPLE DE LA LLEGENDA: 

DISPONIBILITAT: General

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: FAO - UNESCO

MAPES COMPLEMENTARIS: 


ADREÇA: http://eusoils.jrc.it/esdb_archive/EuDASM/indexes/Europe.htm

CALICATES/SONDEIG: NP

 

MAPES A PETITA ESCALA I D'INTERÈS HISTÒRIC

    Europa

Link web