MAPES de SÒLS de Catalunya-les Illes Balears / Principat d'Andorra

 

CODI: HISTORIC13

ZONA CARTOGRAFIADA: Món


PROMOTOR: SCS, USDA

ANY EDICIÓ: 1972

AUTORS: SCS - USDA

ESPECIFICACIÓ METODOLÒGICA DE TREBALL: Visió global del món. Presència probable d'ordres i subordres. Generalització cartogràfica i generalització taxonòmica.


MAPA: Soils of the world. Distribution of ordres and principal subordres.

SUPORT: Paper

ESCALA DEL MAPA: indeterminable

EXEMPLE DE LA LLEGENDA: Ordres de Soil Taxonomy

DISPONIBILITAT: General

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: Soil Taxonomy

MAPES COMPLEMENTARIS: 


ADREÇA: USDA

CALICATES/SONDEIG: NP

 

MAPES A PETITA ESCALA I D'INTERÈS HISTÒRIC

    Món

Ampliar imatge