MAPES de SÒLS de Catalunya-les Illes Balears / Principat d'Andorra

 

CODI: HISTORIC11

ZONA CARTOGRAFIADA: Espanya


PROMOTOR: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

ANY EDICIÓ: 1968

AUTORS: Guerra, A., Guitián, F., Paneque, G., García, A., Sánchez, J.A., Monturiol, F. i Mudarra,L.

ESPECIFICACIÓ METODOLÒGICA DE TREBALL: Disponible. Interès històric. Generalització cartogràfica i generalització taxonòmica.


MAPA: Mapa de suelos de España. Península y Baleares.

SUPORT: Paper

ESCALA DEL MAPA: 1:1 000 000

EXEMPLE DE LA LLEGENDA: Suelos con perfil poco diferenciado A/C, sobre materiales calizos, suelos grises subdesérticos.

DISPONIBILITAT: General

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: CSIC - CPCS

MAPES COMPLEMENTARIS: 


ADREÇA: Biblioteca CSIC. Madrid. C/ Serrano 115-dpdo.

Biblioteca de l'ETSEA. Lleida

CALICATES/SONDEIG: NP

 

MAPES A PETITA ESCALA I D'INTERÈS HISTÒRIC

    Espanya

Ampliar imatge