MAPES de SÒLS de Catalunya-les Illes Balears / Principat d'Andorra

 

CODI: HISTORIC10

ZONA CARTOGRAFIADA: Zona regable de la Conca del riu Ter


PROMOTOR: Instituto Nacional de Colonización, (INC) i Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, (MAPA).

ANY EDICIÓ: 1966

AUTORS: PANTECNIA S.A.

ESPECIFICACIÓ METODOLÒGICA DE TREBALL: Disponible. Interès històric. Generalització cartogràfica i generalització taxonòmica.


MAPA: Estudio agroedafológico en la futura zona regable de la cuenca del río Ter (Gerona).

SUPORT: Paper

ESCALA DEL MAPA: 1:25 000

EXEMPLE DE LA LLEGENDA: Suelos poco evolucionados de erosión: Suelos regosólicos.

DISPONIBILITAT: Restringida

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: Aubert & Duchaufour (1962) / Orstom (1965) / USBR (1953)

MAPES COMPLEMENTARIS: Roques mare, Utilització actual. Aptitut reg.


ADREÇA: MAPA-MADRID. Dipositat a San Fernando de Henares.

CALICATES/SONDEIG: 1 Calicata cada 500 ha / 1 sondeig cada 12,5 ha. 53 descripcions de calicates

 

MAPES A PETITA ESCALA I D'INTERÈS HISTÒRIC

    Zona regable de la Conca del riu Ter

Ampliar imatge