3a Jornada de Sistemes Dinàmics a Catalunya

Societat Catalana de Matemàtiques

IEC, sala Pere i Joan Coromines

10 d'octubre de 2018


Sol¡licitud d’inscripciÃŗ tancada