V Concurs de Fotografia d’Imatges de Física 2018

Societat Catalana de FísicaTemps límit per presentar les fotografies: 22 de novembre de 2018 a les 12.00


Sol¡licitud d’inscripciÃŗ tancada