IV Concurs de Fotografia d’Imatges de Física 2017

Societat Catalana de FísicaTemps límit per presentar les fotografies: 4 de desembre de 2017 a les 12.00


Sol¡licitud d’inscripciÃŗ tancada