V JORNADA DE BIOINFORMÀTICA I GENÒMICA

V BIOINFORMATICS AND GENOMICS SIMPOSIUM
Secció de Biologia Computacional i Bioinformàtica, Secció de Genòmica i Proteòmica, SCB

Sala d'Actes del Pabelló Docent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Passeig de la Vall d'Hebron 119-129, 08035 Barcelona

20 de desembre de 2017


Sol·licitud d’inscripció tancada