IEC Mida
ItinerançaVoleu acollir-la?
L'Institut d'Estudis Catalans, avui
La recerca: Flora i cartografia de les plantes, els fongs i la vegetació

 

De manera global, aquest projecte pretén:

  • Augmentar els coneixements sobre la biodiversitat dels vegetals als Països Catalans, especialment la dels briòfits (molses i hepàtiques) i dels fongs.
  • Reunir dades precises i exhaustives sobre la distribució geogràfica de les plantes i dels fongs.
  • Ampliar el coneixement de la vegetació de Catalunya, sobretot mitjançant l’elaboració de mapes a diferents escales.

Els resultats que s’obtenen representen una contribució al coneixement del patrimoni natural, forneixen una base per a d’altres estudis i, a banda del seu valor intrínsec, són un instrument important per a la gestió dels recursos naturals.

Aquests objectius genèrics són desenvolupats mitjançant quatre subprojectes, ben definits pel que fa a les accions que s’han de dur a terme, però relacionats els uns amb els altres, tant per les temàtiques com per la permeabilitat i la col·laboració entre els diferents grups de treball.

Mira el plafóMira el plafó

Mapa web · Informació Legal · © Institut d'Estudis Catalans 2007 · Tots els drets són reservats - C. del Carme, 47. 08001 Barcelona · Telèfon +34 932 701 620 · iecavui@iec.cat
IECentanys
Inici