IEC Mida
ItinerançaVoleu acollir-la?
L'Institut d'Estudis Catalans, avui
Crèdits

 

© Institut d’Estudis Catalans (IEC), Barcelona, 2006

Direcció
SALVADOR ALEGRET, vicepresident de l’IEC

Coordinació
EULÀLIA MIRET, Servei de Documentació i Arxiu de l’IEC

Textos
ALBERT BALCELLS, Secció Històrico-Arqueològia de l’IEC, «La història»
JOAN VENY, LÍDIA PONS, Secció Filològica de l’IEC, «Atles Lingüístic del Domini Català»
JOSEP VIGO, Secció de Ciències Biològiques de l’IEC, «Flora i cartografia de les plantes, els fongs i la vegetació»
ANSCARI MANUEL MUNDÓ, Secció Històrico-Arqueològia de l’IEC, «Corpus Vitrearum Medii Aevi»
MANUEL RIU, Secció Històrico-Arqueològia de l’IEC, «Catalunya Carolíngia»
JOAQUIM RAFEL, Secció Filològica de l’IEC, «Els diccionaris»

Redacció i documentació
ANNA VALLS, Gabinet de Presidència
EULÀLIA MIRET i MAR PALOMO, Servei de Documentació i Arxiu de l’IEC

Fotografies
MANEL ARMENGOL, ARXIU DE L’IEC, ARXIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, MONTSE CATALÁN, FOTOTECA.COM, JOSEP GUITART, INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL, SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Correcció lingüística
Servei de Correcció Lingüística de l'IEC

Disseny gràfic
PERE DURAN

Expositors
Disseny: ISRAEL MUGICA i ALBA ALGUILA, Escola Massana, Barcelona
Realització: Intent de Vitrines
Impressió: b.print

Catàleg
Disseny i maquetació: PERE DURAN

Exposició virtual
MARIA JULIÀ, Gabinet de la Presidència de l’IEC
http://www.iec.cat/IECavui

Secretariat i logística de l’exposició
ANNA VALLS, Gabinet de la Presidència
Institut d’Estudis Catalans, Carme, 47. 08001 Barcelona
A/e: iecavui@iec.cat, Tel. 93 270 16 20

Crèdits
Mapa web · Informació Legal · © Institut d'Estudis Catalans 2007 · Tots els drets són reservats - C. del Carme, 47. 08001 Barcelona · Telèfon +34 932 701 620 · iecavui@iec.cat
IECentanys
Inici