Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (1 registres)
veure  Trair

TRAIR v. a.

Fer una perfídia; violar la fidelitat que devem (a algú o alguna cosa).

"... mas yo m maravell molt com vos m havets dit e consellat que yo traixcha aquest lloch a mon senyor qui l m ha acomanat..."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. CLVI

"... car per semblant cosa yo n trahiria Jhesucrist, quant mes a Philipo..."
Decameron jornª 9ª novª 5ª

"Los meus amichs, pregats e vetlats que no entrets en temptacio, car sapiats que prop es de mi qui m trahira, e la mia mort se acosta..."
Pasqual, Pere (atribució falsa) Llibre de Gamaliel 7, XII

"Respos la Princesa: -Germana falsa, no pensava yo james de vos axi fos traida..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCCXX

"Qualque persona us ha trahida,
Per mal conseyll que ns ha donat."

Planys del cavaller Materó 322

"Aquí stan semblantment aquells qui han trahida la patria e la han subjugada a tirans..."
Metge, Bernat Lo Somni 2.033, lib. terç

"... e encara considerants que aquella nit fo trahit e ell mateix per un dels seus ho testifica si esser liurador, de la qual cosa no poca contritacio entre ells fo nada lavors..."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Del dijous de la Cena


torna a dalt