Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (1 registres)
veure  Substituir

SUBSTITUIR v. a.

Posar una persona o una cosa en el lloc d'una altra.

"E si per aventura n i havia qui aço no pogues rahonablement entendre axi que hagues scusa justa, que en aquell cas en loch seu subtituis altre qui ho fahes per ell..."
Capítols de la Confraria dels ollers, rajolers i gerrers de Barcelona Arx. C. d'A. (reg. 2.200, f. 68 v). València, 1 de desembre de 1402


torna a dalt