Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (4 registres)
veure  Graixa, [graxa]
veure  Graixant, [graxant]
veure  Raixa, [raxa]
veure  Raixa, [raxa]

GRAIXA, [GRAXA] s.

Greix, substància grassa.

"... e axi les naus que exivernaven, a la primavera començaven de carregar per anar en Acra, e carregaven de pelegrins o d oli e de vi, o de tota graxa o de forment."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CXCIV


GRAIXANT, [GRAXANT] s.

Gripau, calàpet.

"E trametre us bestias devoralans,
colobres, vibries e graxants,
e escurpits, e mes serpents
enverinades e molt pudents,
qui us menjaran vostros infants
e vostros blats per los camps,"

La Carta tramesa del Cel 249, MS. 451


RAIXA, [RAXA] s.

Radiació de la llum i la calor solar; esclat, lluentor brillant del sol.

"... e puys ffes estar l esperver a la raxa del sol, ffes que de aquella ffluhitat sia purgat."
Flors de les receptes medecinals per ocells de caça MS. 21-2-19, cap. ij. Bib. Univ. Barcelona


RAIXA, [RAXA] s.

Ardor passional; ardor, animositat, irritabilitat.

V.
raixós, rixa, rixós.

"e com cuytas
ab molta raixa,
obrint la caixa,
que hi hach dexat,
fo transformat
un bell infant."

Roig, Jaume Spill 3.560

"Puys quan ve hora del dinar,
Si les conviden
Lavors veurets que elles reviden
E mouen raxa,"

Sermó del bisbetó 761

"... diu que no siau cuytosos ni hajau raxa si voleu haver dons de Deu, mas demanau ab oracio e obsecracio e accio de gracies."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer LII

"E, com cuytas,
ab molta raxa
obrint la caxa,
que y hac lexat
ffon transformat;"

Roig, Jaume Spill 3.560


torna a dalt