Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (2 registres)
veure  Quaix que, [quax que]
veure  Quaix, [quax]

QUAIX QUE, [QUAX QUE] mod.

Quasi com si; quasi quasi.

"¿E no t recorde que s lig en lo Genesi a .ix. capitols, e pus clarament en lo Levitich a .xvij. parlant de la anima dels brutz, que la anima de aquells en la sanch es? Quax que vulla dir que de la permanencia de la sanch penge lo esser de aquella."
Metge, Bernat Lo Somni 1.000, lib. primer


QUAIX, [QUAX] adv.

Quasi.

"... vench a nos .i. scuder del comte d Armanyach, lo qual venie de Rode e dona ns .i. tros quaix en quantitat de una amella, de banya d unicorn..."
Rubió i Lluch (editor) Docs. cult. cat. med. II, CXCIX

"les cerimonies
e querimonies
ja malastrugues
quaix ballarugues,
xiulells, juguetes,
baceroletes,
fluxes liçons
de xichs minyons,"

Roig, Jaume Spill 13.589

"Manam encara cascun any, per lo dia de divendres sant, vestedures de drap quaix escur esser fetes sens alcuna folradura..."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V De les vestidures e altres ornaments

"... e vingueren a un flum gran e pudent, e tot quax cubert d'enceniment de sofre..."
Ros de Tàrrega, Ramon Porgatori de Sent Patrici 634, f. 22

"Et quax no es qui de Deus vuyla donar lausor
Ans lausa si mateix, son fill, et son austor."

Llull, Ramon Lo Desconhort XLIX

"... coneixent que en poder d aquell home era perduda, ab lo marit comensa haver algunes baralles e quaix continua mala vida."
Decameron jornª 5ª novª 10ª

"... per ço com de les monedes per raho del dit pariatge collidores, encara no sien collides sino fort poques qui no bastarian ne poden bastar quaix a res..."
Capmany, Antoni de (editor) Col·lecció diplomàtica CV

"No y ha belea de puncela
No s mut quaix per mazela
Pus age n .j. infant o dos;"

Facet 1.555


torna a dalt