Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (3 registres)
veure  Paor al cors (Metre la ___)
veure  Paor, [pahor]
veure  Paoruc, uga

PAOR AL CORS (METRE LA ___) fr.

Espaordir, esporuguir.

"E d aquella hora avant fo vençuda tota Romania, e ls haguem axi mesa la paor al cors, que no podiem cridar Franchs! que tantost no pensassen de fugir."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CCXXI


PAOR, [PAHOR] s.

Por, impressió penosa de l'esperit causada per temor d'un perill real o imaginari.

V.
pasor, por.

"E Dacia li fa pahor de aquell turment, e lo beneyt sent Jordi diu: -De axo me fas por?..."
Ferrer, Vicent Quaresma 157, LII

"Pero, com Curial vees prop la derrera dea Hercules... e l vees vestit de la pell del leo ab aquella espaventable cara, hach molt gran por e nulls temps havia hauda pahor sino de Hector... e ara la hach d aquest."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. III, 83

"Los munts capdals s aplanaran
ab gran temor,
les grans ciutats totes cauran
per fort pahor."

Cobles del Judici

"... e molts se atrevirien de prejudicar la, que per temor d aço no gosen. Car diu .j. proverbi que pahor guarda la vinya."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa 2.856, primera partida, XIX


PAORUC, UGA adj.

Poruc, temerós.

"Aquella cosa es pahorucha qui alguna vegada pot esser segura."
Flors de les Epístoles de Sèneca CXXIIIJ

"dida juhya
pauruch lo criha;
la poch sabent
ffa l ignoçent,"

Roig, Jaume Spill 9.125

"E, mostrant se pahorugues e temeroses, si lur marit mana a elles alguna cosa honesta, diran que no son be dispostes."
Metge, Bernat Lo Somni 2.448, lib. terç


torna a dalt